آرمان شرق:مهناز افشار با انتشار این عکس در اینستاگرامش، صفحه شخصی خود را بروز کرد.