آرمان شرق: بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

من که سفره دلم پیش تو بازه …

اى که عشق تو همیشه چاره سازه…