آرمان شرق: در حالیکه پیش تر تاکید شده بود که در روز اعمال تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا بسته حمایتی خود را ارائه می کند، سخنگوی کمیسیون اروپا بدون هیچ‌گونه اظهارنظری در قبال تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه ایران، اعلام کرد که همه منتظر واکنش اتحادیه اروپا به این تحریم‌ها بمانند.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا،  این سخنگوی کمیسون اروپا اعلام کرد که تا روشن نشدن مسائل، چیزی نخواهد گفت.

وی گفت: من بیش از این وارد جزئیات نمی‌شوم. منطقی نیست که بیش از این وارد جزئیات شویم اما منتظر بمانید.