آرمان شرق: دو هواپیما در کانادا در حین پرواز با هم برخورد کردند که در پی این حادثه یکی از آنها سقوط کرد.

به گزارش شبکه سی.بی.سی. کانادا، این حادثه در اوتاوا رخ داد. یکی از هواپیماهاکه کوچک تر بود، سقوط کرد و هواپیمای دیگر توانست در فرودگاه اوتاوا فرود بیاید.
هنوز اطلاعات در مورد آسیب دیدگان احتمالی این حادثه منتشر نشده است. پلیس، امدادگران و مقام های اداره امنیت حمل و نقل کانادا در محل سقوط هواپیما حاضر شده اند.

ایرنا