آرمان شرق:چیزی تا مهلت قانونی برای خداحافظی با صندلی های دلچسب مدیریتی برای بازنشستگان وقت باقی نمانده و در این میان شهردار تهران و جمعی از حامیان سخت به دنبال استفساریه از مجلس و مستثنی شدن شهرداری از قانون منع بکارگیری بازنشستگانبودند تا آنجایی که فرآیند گزینش شهردار هم به تعویق افتاداما امروز دو کمیسیون مجلس پاسخ رد به استفساریه دادند.

به گزارش آرمان شرق، در همین رابطه عضو کمیسیون شوراها از رد استفساریه منع به کارگیری بازنشستگان در این کمیسیون خبر داد.

محمد محمودی شاه‌نشین در گفت‌وگو با ایلنا،‌ درباره بررسی استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در کمیسیون شوراها گفت: کمیسیون شورا در خصوص بررسی این استفساریه فرعی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی استفساریه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت که با آن مخالفت شد و رأی نیاورد.

در این جلسه که الویری رئیس شورای عالی استان ها نیز حضور داشت،  اعضای کمیسیون در جریان رأی‌گیری با این طرح استفساریه مخالفت کردند و شهردار تهران را هم ردیف معاونان رئیس‌جمهور ندانستند از این رو طبق نظر کمیسیون، شهردار تهران نباید از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شود.

در این جلسه همچنین کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که برخی از مواد آن شامل استانی شدن انتخابات، نوع تبلیغات انتخاباتی و غیره است با رأی نمایندگان به تصویب رسید و مقرر شد در جلسات آتی جزئیات ۸ ماده ای آن بررسی شود.

در ادامه و دقایقی بعد، یک کمیسیون دیگر مجلس نیز دست رد به استفساریه زد و استفساریه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی رد شد.

استفساریه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی بررسی و در نهایت رد شد.

گفتنی است تنها سه نفر از اعضای کمیسیون با این استفساریه موافقت کردند.