آرمان شرق: سفارت فرانسه در تهران در توییتر خود نوشت: تعهد اروپا برای حفظ برجام، عنصری کلیدی از عدم اشاعه و دیپلماسی چندجانبه. حمایت از شرکت‌های اروپایی که مبادلات مشروع با ایران را ادامه می‌دهند. انتظاری جدی ایران برای پایبندی به تعهداتش.

1