آرمان شرق: عادل فردوسی پور مجری سرشناس و محبوب صدا و سیما که برای حضور در مراسم ختم بهرام شفیع به مسجد بلال صدا و سیما رفته بوده با هجوم مردم برای سلفی گیری به این وضعیت درآمد.