آرمان شرق: انبار و تولیدی لوازم خودرو در خیابان انقلاب شیراز طعمه حریق شد.