آرمان شرق:در دوره بهار ۹۷ بخش واقعی اقتصادی؛ رشد تولید ناخالص داخلی برپایه ۱۰۰=۱۳۹۰ با احتساب نفت ۱.۸ درصد و بدون نفت۰.۷ درصد است.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایلنا، بانک مرکزی اقدام به انتشار نماگرهای فصل بهار کرد که براساس این گزارش در دوره بهار ۹۷ ، رشد تولید ناخالص داخلی  برپایه ۱۰۰=۱۳۹۰  با احتساب نفت ۱.۸ درصد و بدون نفت۰.۷ درصد است.

همچنین در بخش‌های دیگر شاهد رشد ۵.۲ درصدی ارزش افزوده بخش نفت،  رشد ۰.۳ درصدی کشاورزی، رشد ۰.۱ درصدی صنعت‌ومعدن و رشد ۱.۱ درصدی خدمات هستیم.

مقایسه رشد اقتصادی در سه ماهه نخست در چهار سال گذشته:

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که در بخش حساب‌های ملی به قیمت جاری، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی به ترتیب ۴۸.۷ و ۱۱.۵ درصد رشد داشته است.

در بخش تجارت خارجی نیز خالص صادرات، رشد ۸.۸ درصدی داشته است که این رقم برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تقریبا ۱.۶ درصد بوده است.