آرمان شرق -جواد مرشدی:روز گذشته رئیس‌ جمهور در حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی را به عنوان «رییس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» منصوب کرد. فضلی که سنگینی مسئولیت وزارت کشور را بردوش می کشد به نظر نمی رسد درحوزه اقتصاد تجربه چندانی داشته باشد ،البته شاید رئیس جمهوربه صرف تکیه وزیر کشور به گزارشات استانداران در مورد افزایش قیمت ها وی را برای چنین پستی برگزیده .همچنین وی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدرهم هست و انطباقی بین مسئولیت ایشان و وضعیت اقتصاد درشرایط موجود دیده نمی شود .از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که دولت ضعف رسانه ای دارد و این امر هم از دولت اول روحانی مشهود بود،ضعفی که بار روانی آن باعث شد تا در این برهه مردم به لحاظ آشفتگی بازار دچار سرگشتگی شده و با بالا بردن بار تقاضا موجبات افزایش بیشتر قیمت ها را فراهم کردند.اینکه آیا سمت جدید وزیر کشور می تواند گره گشای این ضعف رسانه ای دولت باشد سوالی است که ذهن همگان را مشغول کرده .از سوی دیگر امروز رحمانی فضلی وزیر کشور با ارسال نامه ای به دکتر روحانی؛ ضمن اشاره به حکم روز گذشته رئیس جمهور و ضرورت تمرکز ویژه در جهت تحقق منویات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص این ستاد، ضمن تشکر از حسن اعتماد رئیس جمهور، درخواست کرد، فرد دیگری به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین و منصوب شود.آرمان شرق در گفت و گویی با علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات به این موضوع پرداخته که در پی می آید.

رئیس جمهور طی حکمی آقای رحمانی فضلی وزیر کشور را به عنوان رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصاد کشور تعیین کرده اند،آیا ایشان تجربه ای در اطلاع رسانی و حوزه اقتصاد دارد که به این سمت گمارده شده است؟

طبعا ماموریت وزارت کشور از حوزه اقتصاد خارج است و شاید آقای رئیس جمهور نگاه شان به ستاد بحران وزارت کشور باشد که مثلا به نوعی اوضاع را بحرانی احساس کنند و وزیر کشور را در این رابطه مناسب می بینند اما به هر حال کار کرد وزارت کشور کارکرد اقتصادی نیست ،در عین حال به وسیله استانداران می توانند بر اوضاع اقتصادی اشراف پیدا کنند .از این نظر می تواند این موضوع تناسب داشته باشد ،از گذشته و از زمان آقای مهندس موسوی و بویژه در زمان جنگ  استانداران در استان ها  هرروز یک گزارشی را از قیمت کالاهای اساسی در شهر های مختلف به وسیله فرمانداران تهیه می کردند و به ستاد بسیج اقتصادی نخست و زیری اعلام می کردند .اینکار زمان آقای هاشمی هم ادامه داشت و در زمان آقای هاشمی با به هم خوردن اوضاع اقتصادی در یک برهه خاصی و -بروز پدیده گرانی این گزارشات تعطیل شدولی این گزارشات به صورت روزمره که توسط استانداران تهیه می شد می توانست بیانگر واقعیات اقتصادی جامعه باشد و بویژه اینکه می تواند یک گزارش واقع بینانه ای از اوضاع اقتصادی کشور را به نهاد های بالا دستی منعکس کند که کاملا در جریان قرار بگیرند .شاید آقای رئیس جمهور با توجه به این ابزار یعنی حضور استانداران که می توانند اوضاع را کاملا رصد کنند و با توجه به اینکه نماینده عالی دولت در منطقه هستند و نظارت عالیه دارند بر دستگاه های اجرایی منطقه و می توانند توسط مدیران کل ذیربط در استان ها این وضعیت را رصد و منعکس کنند .من فکر می کنم از این نظر ممکن است آقای رئیس جمهور به نتیجه رسیده باشد  شاید نظر آقای جهانگیری هم همین بوده باشد که از وجود استانداران کمک بگیرند و وزیر کشور را در این رابطه مسئول قرار داده اند .

همه کارشناسان معتقدندکه دولت ضعف رسانه ای دارد و به زعم برخی جنگ روانی موجب شده تا مردم برای خرید کالا هجوم بیاورند .به نظر شما وجود آقای رحمانی فضلی می تواند دراین برهه گره گشای این ضعف باشد؟

نه این کفایت نمی کند،این فقط می تواند که اوضاع را رصد کند و به آقای رئیس جمهور منعکس کند ولی قطعا باید این ضعف رسانه ای که وجود دارد و خیلی هم بی سابقه است و یک مقدار هم عجیب است که چرا دولت سکوت می کند ،چرا وقتی که مردم در تب و تاب هستند و دقیقا بمباران تبلیغاتی می شوند از طرف بدخواهان و دشمنان نظام و آنها هزینه های هنگفتی می کنند برای اینکه روحیه مردم را خراب کنند و وضعیت روانی جامعه را به هم بزنند چرا دولت نسبت به این مسئله بی اعتناست و درست در نقطه مقابل آن کاملا منفعل و بی اعتناست ، اصلا نسبت به این موضوع خیلی عجیب و خیلی دور از انتظاراست از دولت که انقدر بی اعتنا باشد . دولت آقای روحانی از اول هم ضعف رسانه ای داشت ولی در شرایط موجود باید بیشتر با مردم صحبت کنند ،بیشتر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شوند و این مردم را آرام کنند و اجازه بهره برداری و سوءاستفاده دشمن و یا یک عده سودجو و نفوذی ها را ندهند که بخواهند التهاب ایجاد کنند و بدون اینکه یک فعالیت واقعی وجود داشته باشد در فضای مجازی بتوانند قیمت ارز و کالا و همه چیز را بر هم بریزند و الا و پایین ببرند .در اینجا واقعا اقتضا می مند که دولت یک کار عظیمی در این رابطه انجام دهد ولی این تبلیغات تنها از طریق آقای رحمانی فضلی نمی تواند کار ساز باشد وامکان پذیر هم نیست.باید خود آقای رئیس جمهور و خود معاون اول و وزرا هر شب در رسانه ها حضور پیدا کنند و ابهامات مردم جواب دهند و خیلی شفاف از برنامه هایشان بگویند و مردم را امیدوار کنند .اگر نه در این بعد البته نه در رصد کردن چون می تواند از استانداران گزارشات را بگیرد اما اینکه بتواند خود نقش تبلیغاتی را داشته باشد این یک اشراف بالاتری می خواهد و یک تخصص ویزه ای را می طلبد که تیعا از وزر کشور نمی شود انتظار داشت.

همانطور که در مورد جو روانی گفته شد ،اساسا برای اینکه دولت بتواند درست عمل کند و این اطلاع رسانی را به شیوه صحیح انجام دهد باید چگونه عمل کند ؟

دولت اولا باید سریع کابینه اش را ترمیم کند ،یعنی در یک چنین شرایط بین المللی که ما داریم و تهدیدات جدی ک وجود داردو این اوضاع اقتصادی باید سریعا وزیر اقتصاد و وزیر کار و تعاون را معرفی کند و در جاهای دیگر هم با وزرای دیگری که یکی پس از دیگری دارند استیضاح می شوند با مجلس بنشیند صحبت کندو تغییر لازم را در کابینه خودش انجام دهد واز این آشفتگی و بلاتکلیفی که به وجود آمده رهایی یابد.وزارتخانه ای که وزیر آن درلیست استیضاح است از آن وزارتخانه دیگر انتظار کار نباید داشت و از آن وزیرکه در آنجا پایبند نیست و معلوم نیست آینده اش چه می شود نمی توان انتظار داشت .دولت باید یک مقدار در این جنبه بیشتر تلاش کند و همچنین ارتباط مردمی اش را هم بیشتر کند.باید دولت از این فضای دربسته که برای خود درست کرده (شاید هم خیلی دارد زحمت می کشد)ولی باید بیشتر به مردم گرایش داشته باشد و سعی کند که افکار عمومی را قانع و آرام کند.