آرمان شرق: محمد علی افشانی؛شهردار تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی در مدرسه باغچه بان تهران به شکل نمادین زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درآورد، اقدامی نمادین که البته گویا نه خود وی متوجه بوده و نه همراهان ایشان این نکته را به آقای شهردار گوشزد نکردند که مدرسه فوق متعلق به ناشنوایان است و از اساس این عزیزان صدای زنگ را نمی شنوند!