آرمان شرق:  چهره ها و شخصیت های مختلف سیاسی در مراسم افتتاح خانه موزه آیت الله هاشمی شرکت کردند که در ادامه تصاویر آن را می بینید.

 

photo_2018-08-25_16-22-34

photo_۲۰۱۸-۰۸-۲۵_۱۶-۲۴-۵۹

1

2

3

5

10

11