آرمان شرق: طلاب تهرانی امروز در اعتراض به وضعیت معیشتی مردم در مدرسه مروی اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که در ادامه تصاویری از آن به نقل از خبرگزاری ها را می بینید.