آرمان شرق: جانی دپ، امبر هرد همسر سابقش را که جدایی بدی با او داشت متهم کرده است که او را کتک زده است.
به گزارش آرمان شرق و به نقل از رکنا؛ ستاره ۵۵ ساله هالیوود در بخشی از شکایت خود از روزنامه سان به دادگاه گفته است که امبر هرد برای اینکه او به مراسم تولدش کمی دیر رسیده بود به صورتش دوبار مشت زده بود.
روزنامه سان دپ را بعد از اینکه امبر هرد او را به خشونت خانگی متهم کرد، کتک زننده زن‌ها نامید و از کادر فیلم جدید هری پاتر به دلیل به کارگیری دپ در فیلم انتقاد کرد.
در توضیح ماجرا آمده است: امبر هرد ۳۲ ساله بعد از اینکه جانی دپ با ۲ ساعت تاخیر به جشن تولدش رسید شروع به شکایت و غر زدن کرد. وقتی دپ روی تختش در حال استراحت بود امبر که در نوشیدن زیاده‌روی کرده بود با حالتی پرخاشگرانه و خشونتبار سراغ او رفت و دو بار به صورتش مشت زد. جانی دپ برای دفاع از خود دست‌های همسرش را گرفت تا متوقفش کند و بعد خانه را ترک کرد.
مدتی بعد در ماه می ۲۰۱۶ امبر هرد در پی دعوایی از جانی دپ شکایت کرد و از دادگاه خواست تا به دپ اجازه نزدیک شدن به او را ندهد چون از طرف او مورد خشونت واقع شده است. هرد ادعا کرد که جانی دپ تلفن همراه خود را به سمت او پرت کرده و تلفن به شدت با صورتش برخورد کرده است. عکس‌هایی هم از صورت زخمی هرد منتشر شد. ولی جانی دپ در شکایت جدیدش به گواهی دو مامور پلیس Police استناد کرده است که گفته بودند امبر هرد وقتی برای شکایت به مرکز پلیس آمده بود هیچ زخمی روی صورتش نداشت و در پاسخ به ماموران که از او پرسیدند چه اتفاقی افتاده گفته بود “هیچ چیز”
جانی دپ همچنینی در شکایتش آورده است: محافظان دپ وقتی صدای فریاد امبر هرد را شنیدند به داخل ساختمان شتافتند. آنها جانی دپ را در حالیکه در آشپزخانه بسیار دورتر از خانم هرد ایستاده بود دیدند. در همان لحظه خانم هرد داشت در تلفن فریاد می‌زد “کتکم نزن جانی” ولی او ۱۰ متر دورتر ایستاده بود.
وکیل امبر هرد این ادعاها را رد کرده است ولی پرونده هنوز در جریان است.