آرمان شرق: در جلسه امروز تشخیص مصلحت نظام در هنگام رای گیری برای بازگشت سپنتا نیک نام این تصویر جالب خلق شد