لیلا اوتادی در اینستاپستش نوشت: خداجان آرامش رو به این دیار برگردون و هرگز دیگرنبر،برای تمام انسانها بویژه هموطنام فقط از خدا آرامش در زندگی و معیشتشون خواستارم،بامید روزهای درخشان،خوش،پرآب برای #خوزستان،آرام و بدون نوسان و تورم برای #ایران ،پرروزی برای مردم،همراه با سلامتی برای #بیماران….حق مااززندگی اینقدر هست.دوستون دارم و ازتون میخوام دراین روزهای سخت آرامش درونی داشته باشید،خداحواسش به ماهست❤روزتون خوش