آرمان شرق: عکس زیرخاکی از مارال و جلیل فرجاد (عکس)