آرمان شرق- احسان اسقایی: شورای عالی اصلاحات نهادی عالی است که درچند انتخابات اخیر مسئولیت تجمیع نظرات و ثبت خروجی واحد در رقابت ها انتخاباتی اردوگاه اصلاحات را بر عهده داشته است.. پیروزی در انتخابات مجلس  و شورای شهر نیز همزمان با میدان داری این مجموعه رقم خورده است اما بسیاری معتقدند این پیروزی های رقم خورده برآمده از کاریزمای لیدرهای جریان اصلاحات و نیز نارضایتی مردم از جریان مقابل بوده و اصلاح طلبان و البته این مجموعه خاص با گزینش های خود نتوانسته اند از این ظرفیت به درستی بهره گرفته و پس از پیروزی در انتخابات، عملکردهایی داشته باشند که رضایتمندی بدنه حامیان را به همراه داشته و تکرار موفقیت ها را رقم بزند، در راستای بررسی عملکرد این مجموعه «آرمان شرق» با غلامرضا انصاری فعال سیاسی اصلاح طلب به  گفت و گو پرداخته که در ادامه می خوانید.

شورای عالی اصلاحات مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سرگذاشته به طوری که نقدهای فراوانی به خروجی تصمیمات این شورا وارد می شود. عملکرد این شورا را چگونه ارزیابی کرده و کدام نقدها را به این شورا وارد می دانید؟

جریان اصلاحات همواره تصمیم گیری بر اساس مقتضیات زمان را در دستور کار دارد. در سالهای اخیر عبور از منافع حزبی به نفع جریان اصلاحات برای استمرار این جریان سیاسی در کشور نقش محوری داشته است. نتایج این تصمیمات در سال۹۲،۹۴و۹۶ کاملا مشخص است. از این رو شورای عالی اصلاحات در دو انتخابات اخیر در سالهای ۹۲ و۹۴ با وجود برخی تنگناها و حذف افراد اصلاح طلب در برخی نقاط کشور اقدام مناسبی را انجام داد و توانستیم با حداقل های مورد قبول جریان اصلاحات لیستی را تحت عنوان لیست امید به مردم معرفی کنیم. اعتمادی که مردم به جریان اصلاح طلبی کردند و انسجام درونی جریان اصلاحات منجر به پیروزی اصلاح طلبان در جریان انتخابات مجلس شد. در نتیجه انسجام جریان اصلاحات از انتخابات۹۲ و ۹۴ روبه تکامل بوده و این شورا جامعیت و گستردگی بیشتری در سال۹۴ داشت. و با رای و نظر اکثر تشکل ها و شخصیت های اصلاح طلب توانست پیروزمندانه از انتخابات مجلس خارج شود. در انتخابات شوراها با توجه به باز بودن دست شورای عالی اصلاحات ضعف های قابل مشاهده ای در بستن لیست به وجود آمد و هیات رئیسه شورا نتوانستند نسبت به بستن لیست افکار عمومی را قانع کنند و توضیحات قابل قبولی از سوی هیات رئیسه به افکار عمومی در این مورد داده نشد. بر اساس ضرورت های زمانی و مکانی و بهتر شدن شرایط، این شورا باید در ساختار خود تجدید نظر انجام داده و با یک انسجام بیشتر و قدرت تاثیرگذار نسبت به گذشته به کار خود ادامه دهد تا جایی که احزاب بتوانند با توجه به نفوذی که در جامعه دارند، به صورت جمعی و ائتلافی کار را در دست بگیرند. نقشی که این شورا درگذشته داشته و در آینده ادامه خواهد داشت، جایگاهی برای ائتلاف احزاب اصلاح طلبان است و نمایندگان احزاب و شخصیت های اصلاح طلب با تن دادن به بازنگری در ساختار این شورا آن را پویا خواهند کرد تا با حرکت منسجم ، معتدل و منبعث از  رفتار گذشته، بتوانیم رفتار دقیق تری در انتخابات ۱۴۰۰ از خود بروز و ظهور دهیم.

نمایندگانی که از طریق شوری عالی اصلاحات به مجلس و شورای شهر راه یافته اند تا چه اندازه توانسته اند رضایت مردم و بزرگان اصلاحات را جلب کنند؟

نهادهای انتخاباتی در ایران زمانی می توانند کار آمدی لازم داشته باشند که انتخاباتی مبتنی بر تحزب برگذار شود و نهاد واسط از بین رای دهنده و نمایندگان در مناطق مختلف بتوانند مبتنی بر برنامه مسیر  قانونی خود را ادامه دهند تا انتخاباتی دموکراتیک را تجربه کنیم. نظارت استصوابی عملا در سه دهه گذشته به صورت جامعه و کامل ناکار آمدی خود را نشان داد. بنابراین تا زمانی که به حزبی شدن و لیستی شدن انتخابات اهمیت ندهیم نمی توانیم رضایت مردم را آنگونه که باید و شاید به دست آوریم. در این صورت انتخابات کارآیی لازم را خواهد داشت. امروز شخصیت ها و چهره های سیاسی مورد توجه مردم قرار می گیرند  و لیست ها کمتر مبتنی بر برنامه است و بر اساس اعتماد و  اعتقادی که مردم به یک فرد دارند  در انتخابات شرکت می کنند. برای نمونه تکرار می کنم آقای خاتمی در انتخابات مجلس و شورای شهر  منجر به پیروزی اصلاح طلبان شد. در نتیجه باید تلاش کرد که انتخابات مبتنی بر برنامه باشند و انتخابات شوندگان هم مبتنی بر برنامه رای دهند. شاید یکی از نقاط ضعف شورای عالی اصلاح طلبان نظارت باشد نتوانستیم بر اساس سوگند نامه هایی که از  نمایندگان اخذ کردیم  و تعهد نامه ای که از نمایندگان گرفتیم  بر اجرای برنامه هایی که به مردم وعده دادیم، نظارت داشته باشیم. البته موانع قانونی و اجرایی زیادی در این مورد وجود دارد. در نتیجه بازنگری قانون انتخابات و آزادی احزابی که  می خواهند در چارچوب انتخابات  عمل کنند، ضروری است تا نهادهای انتخاباتی کارایی بیشتری داشته باشند و در غالب برنامه مشکلات فرهنگی سیاسی و اقتصادی را  بر اساس نظارت بر دولت در مسیر حل قرار دهند و از ظرفیت مجلس و شوراها استفاده کنند تا حرکات اجرایی رو به تکامل باشد.

 اگر ساختار شورای عالی اصلاحات را در نظر بگیریم بزرگان و ریش سفیدان و نمایندگان احزاب در این شورا حضور دارند و زمانی که سخن از استفاده از جوانان هم می شود  تنها از جوانان نزدیک به همین افراد  در این شورا  استفاده می گردد. چرا همین بزرگان و همین جوانان؟! چکار باید کرد که این ساختار دچار تحول شود.

حرکت این شورا همواره رو به تکامل بوده. شورای عالی که انتخابات ۹۲ را هدایت کرد با شورایی که انتخابات ۹۴ و ۹۶ را  رهبری کرد، قابل مقایسه نیست. اگر این مورد را مورد بررسی قرار دهیم تکامل در ساختار این شورا را به چشم خواهیم دید. اکنون نیز تحول در شورای عالی نیاز است و این شورا چون قصد دارد جای خالی احزاب را در کنش سیاسی پر کند، مسیر سختی را پیش رو دارد و اجماع صدر در صدی و الزام صد در صدی به مصوبات چنین شورایی کار ساده ای نیست و امیدواریم تمام نکاتی که در این زمینه توسط افراد مختلف به آقای خاتمی  اعلام شده به زودی در شورای جدید، اصلاحاتی صورت گرفته که هم جوانان هم گروه ها و هم شخصیت های مستقل زیر چتر این شورا قرار گیرند و با برنامه بهتری بتواند انتخابات بعدی را مدیریت کنند و نظارت جدی را در شورا در دستور خود قرار دهند و اطلاع رسانی جامع و کاملی نیز انجام پذیرد.

در انتخابات آینده با توجه به نتیجه کارکرد فراکسیون امید و شورای شهر  بدنه جریان اصلاح طلبی با شورای عالی  سیاست گذاری هماهنگ خواهد بود؟ آیا اصلاح طلبان توانسته اند بدنه  اجتماعی اصلاحات را حفظ کنند؟

متاسفانه در کشور ما شرایطی  وجود دارد که اتفاقات بالقوه و غیر قابل اجتنابی در فضای سیاسی رخ می دهد. به طوری که این موارد به فضای سیاسی کشور دامن می زند اما به دلیل ارتباطی که شخصیت ها اصلاح طلب با بدنه اصلاحات و جامعه دارند و از جنس جامعه هستند  و کمتر گرفتار آلودگی های سیاسی و مالی و اخلاقی میشوند در نتیجه گرایش جامعه به جریان اصلاحات بیش از گذشته شده است زیرا اولین راه تداوم حیات سیاسی ما در غالب اصلاح وضعیت موجود است و تا زمانی که آهنگ اصلاح طلبی در کشور وجود داشته باشد و بتوان از این ابزار استفاده کنیم، با هزینه کمتری می توان شرایط کشور را  به جلو پیش ببریم. من اعتقاد داریم افکار عمومی گرایش به اصلاحات و اصلاح طلبی خواهد داشت. این امید وجود دارد که مجددا شاهد وفاق جمعی و هم بستگی ملی در کشور باشیم و همه گویش ها و زبان ها و فرهنگ ها که به قانون اساسی اعتقاد دارند بتوانند در شرایط کشور ایفای نقش کنند. در چنین شرایطی این امید وجود دارد که  شرایط کشور بهبود بیشتری پبدا کند.