آرمان شرق: محمدرضا شریفی نیا در نمایی از فیلم «دختر شیطان» را می‌بینید.