آرمان شرق: سلفی جدید مهران مدیری با هوادارانش + عکس