آرمان شرق: سرلشکر فیروزآبادی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرد.