آرمان شرق: تصاویری از جشن تولد پُر زرق و برق سولماز حصاری را مشاهده می کنید.