آرمان شرق: ظاهر کلاسیک بهنوش طباطبایی در کنار احسان کرمی