آرمان شرق: تصویری از سارا بهرامی در یک مراسم + عکس