آرمان شرق: ورزشکاران نیکوکار سمنان و شاهرود پنج دستگاه کانکس خریداری و به مناطق زلزله زده کرمانشاه فرستادند.

به گزارش آرمان شرق و ایلنا؛ این کانکس‌ها شامل مکان سکونت، سرویس بهداشتی و حمام است که با کمک ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی ورزشکاران نیکوکار سمنان و شاهرود به روستاهای زلزله زده کرمانشاه فرستاده شد.