آرمان شرق: تصویری که از لیلا حاتمی در کنار مادرش (زری خوشکام) که در فضای مجازی منتشر شده است را مشاهده می کنید.