آرمان شرق: مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد: در پی نصب تصاویری از دکتر رهبر و ولایتی در نشست خبری رئیس واحد ساوه ، رئیس این واحد، تغییر کرد.