آرمان شرق: شیلا خداد در پست اخیر خود در شبکه اجتماعی از زندگی مشترک خود احساس رضایت کرد