آرمان شرق:مشهد مهد مخالف خوانی‌ها علیه دولت است. هرچند روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نتوانست رای اول این شهر را به دست آورد اما او با اختلاف کمی بعد از ابراهیم رئیسی توانست رتبه دوم را در مشهد و با فاصله فراوان در سراسر ایران توانست رئیس جمهور دوازدهم شود اما با همه این اوصاف مشهد پایگاه مخالفان جریان اصلاحات خصوصا شخص روحانی باقی ماند به طوری که کلید حوادث دی ماه گذشته از آنجا زده شد، راهپیمایی هایی که با مرگ بر روحانی شروع شد، سپس از کنترل خارج و به چالشی برای نظام سیاسی تبدیل شد. برای دست یابی به کنه زوایای پیدا و پنهان این حلقه منتقد در مشهد، محمد صادق جوادی حصار که خود اهل مشهد است و از چهره های رسانه ای شناخته شده، یادداشتی را در اختیار «آرمان شرق» قرار داده که در ادامه می خوانید.

مشهد دارای شرایط خاص سیاسی است. شاید پایگاه اصولگرایی قرار دادن مشهد چندان مناسب نباشد، زیرا اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر پنجم در این شهر خوش درخشیدند. مشهد از دیر باز پایگاه تفکر بوده است. هم تفکر اصلاح طلبانه و هم تفکر اصولگرایانه در این شهر از پایگاه  قابل توجه برخورداند.

زمانی که شهری خواستگاه فکر و اندیشه و تبادل نظر باشد و جریان های فکری در آن ریشه داشته باشند، هر جریانی می تواند از این شهر نشات بگیرد. اصلاح طلبان در مشهد دارای جایگاه قابل توجهی هستند اما چون این جریان در تهران دارای ضریب نفوذ بیشتری هستند همواره فعالیت های مجموعه اصلاح طلبان بیشتر از مشهد در تهران مشاهده میشود. اصولگریان در مشهد از منابع فکری ، فرهنگی و مادی خوبی برخوردارند. این امکانات باعث شده آنها از انسجام افکار و اندیشه بیشتری در این شهر برخوردار شوند به همین علت برای سازمان عریض و طویلی که دارای امکانات سیاسی و فرهنگی است بسیج کردن عده ای برای زنگ زدن به نمایندگان کار ساده ای باشد.

در مشهد هر ساله در انتخابات های گوناگون در شب انتخابات  یک میلیون لیست انتخاباتی توزیع می شود که با  امکانات فعلی چندان هم سخت نیست. مشهد را نمی توان با شهر دیگری  مقایسه کرد.  به این وجود البته اصلاح طلبان دارای قدرت زیادی در مشهد هستند. این جریان در نه گفتن به موضوعات به توافق  میرسند و تحول خواهان و دگر اندیشان و اصلاح طلبان و در حقیقت منتقدان زمانی که  در عدم حمایت از یک جریان یا شخص به نتیجه گیری میرسند و نوعی انسجام در بین آنها ایجاد می شود، در چنین شرایطی  رای بالاتری از اصولگرایان به دست می آورند و هر زمانی که فضای سیاسی در مشهد کاملا دو قطبی می شود، اصلاح طلبان پیروز انتخابات هستند.

در انتخابات ریاست جمهوری این دوره هم رای آقای روحانی در مقایسه با رای رقیب قابل توجه بود اما در موضوع شورای شهر اولویت اصولگرایان شورای شهر نبود آنها اولویت خود را  بر ریاست جمهوری قرار داده بودند زمانی که اصلاح طلبان در مشهد تمرکز خود را بر روی شورای شهر قرار دادند و نوعی تمرکز  خود را بر روی انتخابات شورای شهر  قرار داند و رای اصلاح طلبان از اصولگرایان بیشتر شد.

در  انتخابات مجلس در انتخابات۷۶ و ۹۲ نیز همین اتفاق افتاده و در تمام این موارد رای اصلاح طلبان در مشهد از اصولگرایان بیشتر بوده اما زمانی که مشارکت در انتخابات کم باشد رای تکلیفی با اصولگرایان انتخاب کننده است این در حالی است که کلا در مشهد نوعی رفروم به وجود آمده و نسل جدید  و جوانان یا در این شهر رای نمیدهند و یا اینکه اگر انتخابات حاضر شوند به جریان تحول خواه رای خواهند داد.