آرمان شرق: عکسی از ایرج طهماسب به همراه همسر و دخترانش را مشاهده می کنید.