آرمان‌شرق–اثر انگشت افراد منحصربه فرد است و در طول عمر فرد تغییر نمی کند وبه علت ترشحات چربی زیر پوست این آثار انگشت بر اجسام صاف قرار می گیرد، همچنین برای و ضوح آن می توان از پودری استفاده کرد که جذب این چربی ها شده و آن ها را به صورت واضح نمایان سازد.

اما در این مورد استثنا هم وجود دارد، درست مثل زن سوئیسی که  در مرز آمریکا وقتی با انگشت نگاری ماموران روبه رو شد انگشتان خود را پنهان می کرد ولی با اصرار ماموران معلوم شد که تمام مدارک هویتی زن سوئیسی به غیر از اثر انگشتش درست است  و پس از بررسی هایی که  مامورین انجام دادند مشخص شد، او اثر انگشت ندارد.

پس از تحقیقات صورت گرفته توسط پزشکان ، دکتر “پیتر ایتان” عنوان کرد:  نداشتن اثر و شیار انگشت در این زن به دلیل اشعه های رادیواکتیویته و جهش سلول های انگشتان  اوست که  این اتفاق نوعی بیماری ژنتیک است .این پزشک سال ها بعد نمونه های دیگری از این بیماری را در کشور های مختلفی مشاهده کرد و به این نکته اشاره داشت که این بیماری ژنتیکی”ادرماتوگلیفیا ”  به صورت نادر در جهان وجود دارد.دکتر “پیتر ایتان” اطلاعاتی درباره این بیماری ارائه داده و اظهار داشت: وقتی ژنی موسوم به SMARCAD ۱ جهش پیدا کند انگشتان دست به صورت صاف و هموار بدون شیار و اثر انگشت خواهند بود.گفتنی است؛ فرد مبتلا به این بیماری علاوه بر اینکه اثر انگشت ندارد، از فقدان غدد عرقی در دست و پایش و همچنین وجود کیست در صورتش رنج می برد .

ojedk-crop-c0-5__0-5-700x593-75