آرمان‌شرق–یکی از کارآگاهان بازنشسته اداره پلیس آمریکا از قتل ۶ دختر سیاه‌پوست در آمریکا در دهه ۱۹۷۰ در واشنگتن می‌گوید که پرونده این قتل‌ها هیچگاه حل نشده است.

«روماین جنکینز» بسیاری از پرونده‌هایی را که در طول ۴ سال خدمت خود در بخش رسیدگی به قتل‌ با آنها سروکار داشته را فراموش کرده اما پس از سال‌ها پرونده قتل بیرحمانه ۶ دختر سیاه‌پوست دردهه ۱۹۷۰ هیچگاه از خاطر وی پاک نشده است؛ ۶ دختر سیاه‌پوست که در فاصله سنی ۱۰ تا ۱۸ سال قرار داشتند، از خیابان‌های واشنگتن ربوده شدند و به طرز وحشیانه‌ای از سوی قاتل خفه شده و در یکی از جاده‌های دوردست این شهر جنازه آنها انداخته شده بود، این ۶ دختر سیاه‌پوست به طز وحشیانه‌ای مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند.