آرمان شرق:به مناسبت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات ،پنجمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران امروز در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید ،رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور به تبیین جایگاه رسانه ها و اطلاع رسانی پرداخت و گفت : تنوع رسانه ها فضا را به گونه ای شکل داده است که ما بسیار عقب تر از عرصه ارتباطات هستیم این مقوله ما را بر آن می دارد تا نوآوری های خود را در این قبیل جشنواره ها بازخوانی کنیم . مهمترین امر در این جشنواره ها انتقال تجربیات است. گردهم آمدن افراد متخصص می تواند سبب پیشرفت این عرصه بشود.
سید رمضان شجاعی کیاسری با اشاره به اینکه رسانه ابزاری راهبردی است به ویژگی های اصلی رسانه پرداخت وگفت رسانه باید حرف خود را از راه دور ارسال کند و جمعیتی را تحت پوشش خبری خود قرار دهد و حاوی پیامی برای آن جمع باشد ، این مهمترین ویژگی های رسانه امروز است.
وی افزود : روابط عمومی ها قطعا رسانه هستند. همانطور که خبرگزاری با تمام تجهیزات خبررسانی می کند ، حوزه روابط عمومی هم همین وظیفه را دارد. روابط عمومی ها از رسانه های رسمی ما نیز مهم تر هستند. روابط عمومی تولید خبر و محتوا دارد. پس همانند رسانه ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی خاطر نشان کرد : امروزه دولت ،کشور و دستگاهی موفق است که بتواند از ابزار رسانه به خوبی استفاده کند. امروز آمریکا ۴ درصد جمعیت جهان را دارد اما ۹۰ درصد رسانه ها متعلق به این کشور است. در حمله به عراق فضای رسانه ای ایجاد کردند و مقدمات سقوط حاکمیت عراق را فراهم کردند. در ابتدا نه توپی در کار بود و نه اسلحه ای ،صرفا جنگ رسانه ای بود.
شجاعی کیاسری در ادامه افزود : قدرت رقابت رسانه ها ریز و دقیق است . وقتی شما به یک شبکه نگاه می کنید یعنی سایر آن ها را نپذیرفته اید. دیگر رسانه به شکل سابق نیست و در آینده نیز اینگونه نخواهد بود و هر لحظه در حال به روزرسانی خدمات خود می باشد. امروزه میبینیم که رسانه های مجازی عملا قدرت را به دست گرفته اند. تولیدات خبر رسانه های مجازی به شدت افزایش یافته است و منابع بسیاری از شبکه های تلویزیونی همین فضای مجازی است.
رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با بیان اینکه امروزه رسانه ها دو نوع نیاز مخاطبین خود را برطرف می کنند به اهیمت سرعت و آنی بودن اخبار اشاره کرد و گفت هر رسانه ای که زودتر خبر را ارسال کند سلطان آن خبر می شود. رسانه ها نیازهای آنی را در قالب خبر پوشش می دهند و نیاز های آتی را در تولیدات خود انتقال می دهند. یک خبرنگار با یک خبر و یک عکس دنیا را تحت تاثیر خود قرار می دهد. سرمایه رسانه ها ،اعتماد مردم است . اگر مردم به رسانه ای اعتماد کنند قطعا آن را برای تماشا انتخاب می کنند.
شجاعی در ادامه بیان کرد : امروزه روابط عمومی در دستگاه های دولتی را فقط در حد پوستر چسباندن تنزل داده اند. روابط عمومی ها حلقه اتصال بین سازمان ها و مردم هستند. روابط عمومی ها باید نیاز مردم را به مسئولین انتقال دهند. هنگامی که یک سرمایه گذار می خواهد در استانی کار کند قطعا روابط عمومی استانداری می تواند اطلاعات دقیق را به آن سرمایه گذار انتقال دهد و او را هدایت کند. اینکه می گوییم اطلاع رسانی دولت قوی نیست این به معنای بد بودن آن نیست بلکه به این معنا است که در برابر سرعت رسانه ها و اطلاعات به شدت عقب است و باید به روزتر عمل کند.