آرمان شرق:پنجمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران به مناسبت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات امروز در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید ،باقر ساروخانی به تبین رابطه افکار عمومی و تاثیرگذاری روابط عمومی بر این عرصه پرداخت و گفت اگر روابط عمومی قوی نداشته باشیم نمی توانیم هزاره سوم را درک کنیم. سازمانی که روابط عمومی قوی دارد قطعا موفق تر خواهد بود.
استاد حوزه فرهنگ و ارتباطات افزود : زمانی که افکار عمومی وارد قضیه ای می شود ، سایر مردم نیز با آن همسو می شوند. افکار عمومی سیل عظیمی است که کمتر کسی می تواند در مقابل آن ایستادگی کند . افکار عمومی مورد کار روابط عمومی است.افکار عمومی بسیار سریع منتقل می شود. ما در افکار عمومی انسان ها را به صورت جداگانه بررسی می کنیم و همه اقشار را مثل هم نمی دانیم. در افکار عمومی انسان های بی نظر و خاکستری سرنوشت کشورها را رقم می زنند و هرگاه از این قشر سوالی می پرسیم در جواب نمی دانم به گوش می رسد. در مقابل مخاطبانی نیز داریم که بسبار دانا و بسیار ریزبین هستند و افکار آن ها به سرعت جا به جا نمی شود و انسان های فهیمی هستند. این قشر کمتر مورد کار روابط عمومی روابط عمومی بیشتر به قشر خاکستری و سیال جامعه جهت می دهد.
وی افزود : افکار عمومی در زمان گذشته بعد سیاسی ضعیفی داشته است اما امروزه ابعاد سیاسی آن بسیار زیاد شده و بسیار خطرناک هم شده است. نیکسون در دور دوم ریاست جمهوری خود برای رقبایش شنود قرار داد و مکالمات آن ها را رصد کرد و چندی پس از آن پرونده واترگیت به وسیله خبرنگاران در این رابطه افشا گردید و ناگهان ملاحظه کردید که افکار عمومی علیه ریاست جمهوری منتخب خود به راه افتادند و علیه او برخواستند. یک رییس جمهور در نیمه شب با همسرش به استقبال سه اسیر آزاد شده می رود که حتی دو نفر از آن ها نمی توانند به زبان آن کشور صحبت کنند و آنجا یک ساعت مصاحبه و تصویربرداری انجام می دهند تا افکار عمومی را با خود همراه سازد و بر روی افکار عمومی تاثیر بگذارد. در فرانسه هم همین اتفاق افتاد ، یکی از رییس جمهورهای این کشور حس کرد که افکار عمومی نسبت به او خوب نیست و همزمان دو فرانسوی در کشوری دیگر اسیر شده بودند. به مدت یک ماه هر روز اسم این افراد از رسانه ها اعلام می شد و هنگامی که این افراد آزاد شدند به همراه تمام هیئت وزرا به استقبال آن ها رفت و اندکی نیز گریه کرد و باعث تاثیر بسیار زیادی بر افکار عمومی شد و نظرها را به سمت خود مثبت کرد ، همه فکر می کردند چه اقدام خوبی انجام داده است در صورتی که فقط یک بازی سیاسی و یک نمایش بود.
ساروخانی در ادامه افزود: پدیده شناخت جمعی یک پدیده قدیمی است. شناخت افکار عمومی یک پدیده باسابقه بوده و از دیرباز این امر برای مردم مهم بوده است. افکار عمومی انواع گوناگونی دارد و در این عرصه باید کارهای زیادی انجام شود تا بتوان به بهترین نحو از آن استفاده کرد.