کاهش دمای دلار آخر هفته

بازگشت دلار متشکل به نیمه ۳۴

دیروز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه روند نرخ شاخص ارزی در معاملات رسمی و غیر‌رسمی بازار تهران کاهشی بود. در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم، هر برگ از این اسکناس آمریکایی نخستین معاملات صبح روز گذشته خود را با حدود ۲۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه در پله ششم کانال ۳۴‌هزار تومانی آغاز کرد. اما در ادامه معاملات چهارشنبه قیمت این ارز مجددا دچار افت دما شد و در نهایت با حدود ۲۶۷ تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه در سطح قیمتی ۳۴‌هزار و ۴۵۰ تومان به فعالیت خود پایان داد. بررسی‌های به  عمل آمده از فضای معاملات غیر‌رسمی بازار تهران نیز در روز گذشته حاکی از آن است که روند قیمت دلار بازار آزاد نیز در روزهای گذشته کاهشی بوده است. به عقیده برخی از کارشناسان ارزی کاهش تب و تاب در فضای بازار تهران عامل کاهشی شدن حجم انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش نوسانات افزایشی نرخ ارز بوده است.

مسیریابی سکه از دلار

بر اساس فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در معاملات بازار تهران مشاهده می‌شود که قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی برابر است با حاصل‌ضرب نرخ دلار غیر‌رسمی در نرخ جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل گرم اونس به سکه، در نتیجه با کاهشی شدن نرخ دلار غیر‌رسمی قیمت سکه نیز دچار نوسانات کاهشی شد و با حدود ۱۶۰‌هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به رقم ۱۷‌میلیون و ۳۲۰‌هزار تومان رسید. گفتنی است که نرخ حباب این فلز گرانبها که اختلاف میان ارزش ذاتی و نرخ معامله شده آن در بازار را نشان می‌دهد نیز در روز گذشته در کانال قیمتی ۲‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تومانی محاسبه شد. شایان ذکر است که در روز چهارشنبه قیمت ربع‌سکه بدون تغییر ماند و نیم‌سکه ۵۰‌هزار تومان ارزان‌تر از روز سه‌شنبه معامله شد.